cart contents

login status

Termeni și condiții

Termeni & Condiții


Sumar

 1. DEFINIȚII TERMENI
 2. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE UTILIZATORULUI ȘI ALE CLIENTULUI
 3. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PRESTATORULUI
 4. NOTIFICAREA BREȘELOR DE SECURITATE
 5. POLITICA DE FACTURARE ȘI PLĂȚI
 6. ÎNREGISTRAREA DOMENIILOR
 7. POLITICA DE RETURNARE
 8. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII
 9. CLAUZE FINALE
 10. PROMOȚII

1. DEFINIȚII TERMENI

Art. 1.1. Acest document conține termenii și condițiile de utilizare a serviciilor oferite de SC CHROOT NETWORK SRL (denumit în continuare CHROOT) prin intermediul www.chroot.ro. Prezentul document definește cadrul în care CHROOT este de acord să furnizeze produse și servicii clienților și utilizatorilor săi. Acest document reprezintă un acord între CHROOT și CLIENȚII săi. Toți CLIENȚII și utilizatorii serviciilor de hosting fac subiectul acestor termeni și condiții astfel încât utilizarea serviciilor CHROOT presupune acceptarea și conformarea la Termenii și Condițiile de Utilizare.

Art. 1.2. Termenii prezentați mai jos au valoare de contract și sunt reglementați de prevederile următoarelor acte normative:

Art. 1.3. CHROOT – se definește și denumește în continuare SC CHROOT NETWORK SRL, CUI: RO21052851, Registrul Comerțului: J40/2745/2007 Cont: RO22 INGB 5551 9999 0054 1063, Banca: ING Bank, Adresa: Str. Liviu Rebreanu, nr. 46-58, Sc. H, Et. 6, Ap. 66, Sector 3, Cod poștal 031793, București și are calitate de PRESTATOR al serviciilor de găzduire și înregistrare domenii care pot fi contractate și cumpărate prin intermediul CHROOT.

 • UTILIZATORUL este persoană fizică sau juridică ce utilizează serviciile CHROOT.
 • CLIENTUL este persoană fizică sau juridică ce inițiază o comandă.
 • COMANDA este o cerere adresată CHROOT de către o persoană fizică sau juridică prin care se solicită servicii de găzduire site sau înregistrare domenii.

Art. 1.4. INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

SC CHROOT NETWORK SRL este operator de date cu caracter personal, fiind înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 18185/17.11.2010. Datele necesare bunei desfășurări a comunicării cu CLIENȚII noștrii sunt solicitate cu respectarea următoarelor principii:

 • principiul responsabilității – ca operator de date suntem responsabili de respectarea prevederilor legale, cât și a eticii ce guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • principiul transparenței – ce este respectat prin informarea completă, corectă și obiectivă cu privire la datele colectate și scopul colectării;
 • principiul limitării scopului prelucrării – datele vor fi folosite doar în scopul pentru care sunt colectate, scop indicat mai jos;
 • principiul exactității datelor – datele personale colectate trebuie să fie corecte și actualizate constant;
 • principiul limitării stocării datelor – datele cu caracter personal nu vor fi păstrate pe o perioadă de timp mai lungă decât cea necesară scopului în care au fost colectate;
 • principiul integrității și confidențialității – suntem obligați să asigurăm protecția datelor cu caracter personal atât împotriva riscurilor din exterior, cât și a posibilelor incidente din interior.
 • CHROOT acordă o importanță deosebită confidențialității datelor. Din acest motiv solicităm doar datele necesare bunei desfășurări a comunicării cu CLIENȚII noștri. De asemenea, trebuie menționat că CHROOT nu procesează date cu caracter personal decât cu scopul unic de a putea oferi servicii clienților săi (date necesare facturării clienților și comunicării cu aceștia în vederea furnizării serviciilor achiziționate de la noi).

Acest articol e conceput în ideea de a vă oferi detalii legate de modul în care colectăm aceste date, de ce le colectăm și în ce scop le folosim. De asemenea, vă descriem modul în care puteți vedea și gestiona aceste date.

Art. 1.4.1. CE INFORMAȚII COLECTĂM? CUM COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII?

Colectăm date personale pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută în utilizarea serviciilor noastre. Marea majoritate a acestor date le preluăm direct de la dvs. în următoarele situații:

 • Când creați un cont de client CHROOT prin comanda unui serviciu de pe site-ul nostru (date de facturare care includ nume și prenume, adresă, email, telefon);
 • Când comandați un domeniu, în anumite situații (la solicitarea regiștrilor responsabili de respectivele domenii), colectăm și CNP;
 • Când trimiteți un mesaj prin formularul de contact, solicitați un tichet de asistență.

Trebuie menționat însă că mai colectăm o serie de informații prin metode care nu sunt la fel de evidente ca cele menționate anterior dar pe care le vom explica în cele ce urmează:

 • Informații legate de contul de client care sunt colectate în perioada în care folosiți serviciile noastre (ex.: număr de cont, achiziții, date de expirare, informații solicitate în cadrul tichetelor de suport);
 • Cookies și tehnologii similare ne permit identificarea unui istoric parțial de navigare, link-uri accesate, servicii achiziționate, tipul de dispozitiv pe care îl folosiți și ne oferă informații legate de modul în care interacționați cu serviciile noastre. Aceste date le folosim doar cu scopul de a îmbunătăți modul de afișare al conținutului de pe site-ul nostru precum și a serviciilor din oferta noastră. Mai multe despre politica de cookies găsiți aici: www.chroot.ro/despre-cookie
 • Date despre utilizarea serviciilor noastre sunt colectate automat atunci când folosiți sau interacționați cu serviciile noastre (ex.: metadata, loguri și informații de localizare). Mai multe despre politica de cookies găsiți aici: www.chroot.ro/despre-cookie

Datele personale menționate mai sus sunt preluate și colectate cu consimțământul expres și neechivoc exprimat prin transmiterea liberă, prin informarea scopului pentru care sunt colectate datele așa cum e prevăzut la Art. 1.4.2, CLIENTUL/UTILIZATORUL având dreptul de a-și retrage consimțământul.

Art. 1.4.2.SCOPUL COLECTĂRII ACESTOR DATE

 • Pentru comunicarea cu clientul (administrativ, comercial, tehnic)
 • Pentru facturare
 • Pentru înregistrarea de domenii

DATELE NU SUNT FOLOSITE ÎN ALTE SCOPURI DECÂT CELE LEGATE DE BUNA DESFĂȘURARE A COMUNICĂRII CU CLIENTUL. DATELE NU SUNT VÂNDUTE ÎN SCOPURI DE MARKETING/COMERCIALE.

Art. 1.4.3. CINE ARE ACCES LA ACESTE DATE?

 • Personalul CHROOT
 • Serviciul extern de Contabilitate (doar pentru datele legate de facturare)
 • Colaboratori (Audit de securitate, alte servicii strict legate de funcționalitatea platformei Chroot)
 • Procesatori de plăți (MobilPay, PayPal)
 • Regiștrii de domenii naționale sau internaționale (Ex.: RoTLD, Reseller Club și alții)
 • Furnizori de servicii (CloudFlare și alții)
 • Autorități guvernamentale sau civile, naționale sau internaționale care au ca obiect de activitate supravegherea privind respectarea legislației naționale și internaționale în vigoare.

Art. 1.4.4. CUM PUTEȚI VEDEA, MODIFICA ȘI ȘTERGE INFORMAȚIILE PE CARE LE STOCĂM DESPRE DVS.

Puteți accesa contul dvs. de client CHROOT (www.chroot.ro/login) atât pentru vizualizarea datelor cu caracter personal pe care le stocăm despre dvs, cât și pentru modificarea și ștergerea acestora.

Dacă solicitați ștergerea datelor, aceasta se va onora în maximum 30 de zile cu condiția ca aceste date să nu fie încă folosite în relația cu dvs. privitoare la servicii achiziționate și active, sau dacă nu sunt necesare în alte situații legale (legislația fiscală sau de prevenire și combatere a criminalității informatice de exemplu).

Art. 1.4.5. CUM SECURIZĂM ȘI STOCĂM DATELE DESPRE DVS.

Respectăm standardele comune, general acceptate, în preluarea, stocarea și securizarea datelor, inclusiv criptarea acestora în anumite situații. CHROOT păstrează aceste date atât cât este necesar pentru a vă oferi serviciile achiziționate de la noi, dar și ulterior pentru o serie de motive legale, cum ar fi:

 • În baza legii, contractului sau alte obligații similare aplicabile domeniului nostru de activitate
 • Pentru păstrarea, rezolvarea, apărarea și impunerea drepturilor noastre contractuale
 • Pentru păstrarea evidenței contabile

Art. 1.4.6. RESTRICȚII LEGATE DE VÂRSTĂ

Serviciile noastre sunt disponibile pentru achiziție către persoane care au depășit vârsta de 16 ani în conformitate cu legislația în vigoare. Dacă știți sau aveți suspiciuni rezonabile că unul din serviciile noastre a fost achiziționat de o persoană care nu îndeplinește această limită de vârstă, vă rugăm să ne contactați.

Art. 1.4.7. MODIFICĂRI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

CHROOT își rezervă dreptul de a aduce modificări politicii de confidențialitate. Modificările materiale legate de această politică vă vor fi comunicate cu 30 de zile înainte de intrarea lor în vigoare prin publicarea pe această pagină sau în orice alte locuri le considerăm necesare și vă vom notifica prin email la adresa din contul dvs. de client.

Art. 1.4.8. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Art. 1.4.9. ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAȚII SAU SOLICITĂRI DE ȘTERGERE

Dacă aveți întrebări, nelămuriri, reclamații sau solicitări de ștergere, vă rugăm să ne trimiteți mesajul dvs. deschizând un tichet de asistență accesând www.chroot.ro/tichet-de-asistenta sau telefonic la 0731/247668. (programul serviciului de suport telefonic îl găsiți în pagina noastră de contact –  www.chroot.ro/contact).

Vom răspunde solicitării dvs. în maximum 30 de zile.

2. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE UTILIZATORULUI ȘI ALE CLIENTULUI

Art. 2.1. UTILIZATORUL/CLIENTUL se obligă să utilizeze Serviciul respectând în totalitate legislația din România.

Art. 2.2. UTILIZATORUL/CLIENTUL are obligația de a păstra confidențialitatea datelor de identificare și a datelor găzduite pe echipamentele PRESTATORULUI, fiind unic răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terț, indiferent dacă divulgarea a fost intenționată, din neglijență sau din imprudență.

Art. 2.3. UTILIZATORUL/CLIENTUL se obligă să comunice de îndată PRESTATORULUI,orice modificare privind Datele de Identificare ale acestuia. În caz contrar, PRESTATORUL nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de UTILIZATOR/CLIENT.

Art. 2.4. Fără a prejudicia alte prevederi contrare din acest Contract, UTILIZATORUL/CLIENTUL înțelege și este de acord că informațiile afișate prin intermediul site-lui, exceptând pagina cu forma generală a prezentului contract, sunt prezentate cu titlu informativ și nu pot constitui obiectul unor eventuale contestații sau acțiuni în justiție sau probe în cadrul unor asemenea proceduri judiciare. Singurele informații care pot constitui obiectul unor eventuale contestații sau acțiuni în justiție sunt cele menționate în corespondența directă cu noi.

Art. 2.5. UTILIZATORUL/CLIENTUL este singurul răspunzător pentru informațiile transmise in internet, prin folosirea abuzivă a serviciilor contractate

Art. 2.6. Echipamentele PRESTATORULUI nu vor fi utilizate sub nici o formă și în nici o circumstanță pentru transmiterea, stocarea sau publicarea de materiale, sau pentru întreprinderea de acțiuni considerate ilegale conform legislației din România, Uniunea Europeană și/sau SUA. Materialele sau acțiunile ilegale includ, dar nu sunt limitate la:

 • Trimiterea de mailuri comerciale sau necomerciale nesolicitate de către recipient, denunțate sau nedenunțate ca fiind SPAM, dar care pot fi considerate ca atare, inclusiv trimiterea de mesaje tip newsletter
 • Încălcarea unui drept de autor sau al oricărui alt drept al oricărui terț
 • Materiale protejate de secrete de marcă sau de vreun alt statut
 • Materiale menite să încurajeze sentimentul de ură sau discriminare
 • Amenințări, abuz, hărțuire, declarații calomnioase
 • Conținut pentru adulți, nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conținut sexual sau obscen
 • Promovarea de activități ilegale (hacking, cracking, warez, etc)
 • Informații sau software despre sau conținând orice tip de viruși sau troieni cu excepția acelora provenind de la companii specializate în combaterea, înlăturarea sau protejarea față de aceștia și doar respectând legile în vigoare cu privire la drepturile de autor
 • Colectarea de informații personale pentru utilizarea în scopuri ilegale, sau în orice scop fără acordul persoanelor a căror date sunt colectate
 • Orice conținut sau acțiune considerate de PRESTATOR ca fiind dăunătoare sau ilegale
 • Trimiterea a mai mult de 100 de mesaje intr-un interval de o oră

Pentru serviciul de web hosting (cu resurse partajate) nu este permisă folosirea de scripturi malițioase sau cu probleme de securitate cunoscute.

De asemenea, nu este permisă folosirea următoarelor scripturi, fără a se limita la:

 • Ce facilitează traficul P2P sau traficul de tip file sharing (ex: scripturi de tip torrent, scripturi de upload/download fișiere)
 • Pentru servicii de tip proxy sau IRC
 • PhpShell sau scripturi similare pentru executarea de comenzi
 • De tipul FormMail
 • De tip Chat room
 • Aplicații ce folosesc în mod abuziv și fără drept resursele alocate pentru a obține monezi virtuale
 • Ce conțin probleme de securitate cunoscute

NOTĂ: Orice sesizare primită în acest sens și confirmată va putea duce la suspendarea imediată a contului respectiv fără o anunțare în prealabil a UTILIZATORULUI/CLIENTULUI.

Art.2.7. Folosirea form-urilor online pentru expedierea de e-mailuri se face doar prin scripturi securizate la care accesul este restricționat de parolă sau sisteme anti robot. Nerespectarea acestor prevederi duce la dezactivarea scripturilor sau suspendarea contului.

Art.2.8. Pornografia sau orice alte materiale cu conținut sexual sau obscen, link-uri având legătură cu pornografia, sunt interzise pe serverele noastre.

Art.2.9. Nu este permisa utilizarea de scripturi de tip proxy sau IRC.

Art.2.10. Administrarea serverelor, echipamentelor și infrastructurii necesare derulării prezentului contract este oferită ca bonus gratuit și nu ne angajează cu nici un fel de responsabilitate. Ne rezervăm dreptul unilateral de a întrerupe această ofertă în relația cu un client în cazuri excepționale, de exemplu, dar fără a se limita la: clientul abuzează cu cerințe de administrare software, clientul aduce jigniri de orice natură angajaților PRESTATORULUI. De asemenea, dacă serviciul de mentenanță (administrare) servere sau alte echipamente, presupune un număr crescut de ore de munca necesare strict doar pentru client, în vederea bunei funcționări a serviciilor contractate, ne rezervăm dreptul de a înainta clientului o ofertă plătită pentru acest tip de serviciu și de a întrerupe asigurarea gratuită a administrării.

Art.2.11. Să se asigure că plata Serviciilor contractate se efectuează la timp fără să se depășească termenul de scadență;

Art.2.12. Să nu facă cunoscută parola de acces altor persoane decât celor autorizate. De asemenea, beneficiarul se obligă să colaboreze cu furnizorul în scopul asigurării securității accesului la serviciile și serverele furnizorului și să aducă la cunoștința acestuia orice acțiune despre care are cunoștință și care reprezintă sau ar putea reprezenta un atac la securitatea și etica rețelei internet;

Art.2.13. Să se conformeze regulilor din rețelele de nivel mondial atunci când utilizează serviciile PRESTATORULUI pentru conectarea la acestea;

Art.2.14. Să nu utilizeze abuziv echipamentele PRESTATORULUI, conducând la perturbații în funcționarea acestora;

Art.2.15. Să suporte orice costuri, taxe sau eventuale cheltuieli provenind din daune de orice natură provocate furnizorului sau unei terțe persoane din cauza nerespectării acestor obligații, în cazul dovedirii culpabilității sale.

Art.2.16. Să își asigure o copie de siguranță externă la toate datele și informațiile găzduite pe echipamentele PRESTATORULUI, acesta nefiind în nici un fel responsabil pentru pierderea sau alterarea datelor clientului, indiferent de motivul din care acestea survin. PRESTATORUL pune la dispoziție doar mijloacele prin care să se realizeze în bune condiții aceste copii, dar nu putem controla factorii ce pot corupe aceste date sau, de exemplu, datele originale ale clientului pot fi deja corupte în momentul în care se realizează copia de siguranță. Este de datoria clientului să verifice integritatea, atât a datelor găzduite, cât și a copiilor de siguranță. CHROOT efectuează în mod curent copii de siguranță a datelor pentru serviciile de găzduire web în altă locație decît cea în care rulează serviciile cu scopul de a avea un punct de restaurare în cazul dezastrelor fără a exista o obligație. PRESTATORUL pune la dispoziție toate utilitarele necesare cât și posibilitatea descărcării copiilor de siguranță prin sistemul de administrare a conturilor de găzduire, toate aceste informații sunt detaliate la sectiunea Intrebări Frecvente.

Art.2.17. Să își administreze site-urile găzduite pe serviciile contractate de la PRESTATOR fiind singurul în măsură să controleze conținutul propriilor site-uri.

Art.2.18. Să respecte prevederile prezentului document pentru fiecare tip de serviciu în parte.

Art. 2.19. DREPTUL DE RETRAGERE

În conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu excepția cazurilor menționate expres de lege, consumatorul beneficiază de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri.

Perioada de retragere menționată mai sus expiră în termen de 14 zile de la data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, daca executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.

Consumatorul poate denunța unilateral din orice motiv contractele încheiate pentru serviciile de găzduire, reseller, SSL si servere VPS în termen de 14 zile de la data încheierii contractului, cu rambursarea integrală a sumei achitate. Serviciile dedicate cât și serviciile ce au necesitat acordarea de suport tehnic nu vor fi rambursate. Prețul plătit va fi rambursat în totalitate în momentul in care o cerere va fi formulată către SC CHROOT NETWORK SRL.

Data încheierii contractului este data plății prețului serviciilor.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail. În acest scop, puteți folosi Formularul de Retragere, folosirea lui nu este însă obligatorie.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului În care ați fost de acord cu o altă modalitate de plată; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

Nu se poate realiza dreptul la retragere după prestarea completă a serviciilor în situația înregistrării domeniilor de internet. În aceste cazuri, consumatorul declară că a luat cunoștință de faptul că își pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către SC CHROOT NETWORK SRL. Consumatorul este de acord cu executarea contractului începând cu data plății prețului. Prin urmare, în toate aceste cazuri executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului.

Art. 2.20 DREPTUL DE A FI UITAT, DREPTUL LA POSTABILITATEA DATELOR ȘI DREPTUL DE A SE OPUNE PRELUCRĂRII

Art. 2.20.1 UTILIZATORUL/CLIENTUL are dreptul ca datele sale personale să fie șterse din orice înregistrare și de pe orice suport informatic s-ar regăsi stocate cu respectarea normelor legale interne aplicabile ce vizează termenul de păstrare.

Operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate
 • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare
 • persoana vizată se opune la prelucrare

Art. 2.20.2 UTILIZATORUL/CLIENTUL are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal în cazul în care:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ;
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate

Art. 2.20.3 UTILIZATORUL/CLIENTUL are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții, cu excepția cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul și atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, cu excepția cazul în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată e un copil.

3. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PRESTATORULUI

Art.3.1. PRESTATORUL este răspunzător pentru asigurarea funcționării echipamentelor și rețelei de transmisie date și acces internet permanent, garantând un uptime al acestora de 99,9%, cu excepția serviciului Cluster VPS/VDS, pentru care garantează un uptime de 99,982%.

Art.3.2. PRESTATORUL nu este răspunzător pentru alterarea informațiilor transportate în exteriorul sistemului propriu de comunicații de date.

Art.3.3. Serviciile de acces la serviciile internet sunt accesibile NON STOP. Furnizorul asigură minim două legături distincte de acces la internet și garantează o funcționalitate de 99,95%. În mod excepțional un ip poate fi filtrat de către furnizor sau de către furnizorii acestuia de internet, spre anumite destinații din internet, în cazul unui atac de tip flood cu sursa neidentificata a cărui virulență pune în pericol buna funcționare a echipamentelor furnizorilor de internet ce tranzitează respectivul trafic. Această procedură este recunoscută de furnizorii de servicii de internet ca singura metodă de protecție până în momentul în care se identifică sursa atacului.

Art.3.4. PRESTATORUL va asigura:

 • suport online telefonic la 0731/247668 în intervalul orar 10-17 de luni până vineri
 • intervenție în regim non stop pentru rezolvarea problemelor specifice furnizorului (ex: avarii hardware în datacenter etc.)
 • suport non stop prin email

Art.3.5. Pentru serviciile de web hosting (cu resurse partajate), Furnizorul își rezervă dreptul de a realiza o configurație a serverelor unitară pentru toți CLIENȚII, dar cu limitări tehnice (cum ar fi limitarea trimiterii de maxim 100 de mailuri pe oră de către client, limitarea resurselor în funcție serviciul ales, rularea scripturilor în cron la un interval mai mic de 15 minute, etc) ce facilitează accesul concurențial la resurse al clienților găzduiți pe respectivul echipament.

4. NOTIFICAREA BREȘELOR DE SECURITATE

Art. 4.1. FURNIZORUL va raporta autoritații de supraveghere orice breșă de securitate a datelor personale în termen de 72 de ore de la conștientizarea acestora. Notificarea va include informații specifice, descrierea măsurilor luate pentru soluționare și atenuarea posibilelor efecte secundare.

Art. 4.2. În cazul în care breșa de securitate are un risc ridicat și poate afecta drepturile și libertățile persoanelor fizice, FURNIZORUL va contacta fără întârzieri nejustificate CLIENȚII/UTILIZATORII afectați. Contactarea CLIENȚILOR/UTILIZATORILOR de către FURNIZOR nu va fi făcută dacă breșa de securitate vizează date criptate și care nu pot fi accesate.

5. POLITICA DE FACTURARE ȘI PLĂȚI

Art. 5.1. Orice comandă se va face online pe pagina web www.chroot.ro. CLIENȚII/UTILIZATORII se obligă să introducă în formular date complete, corecte și conforme cu realitatea. Înregistrarea domeniilor se realizează în concordanță cu legile în vigoare. CHROOT nu poate fi trasă la răspundere sub nicio formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către clienți a unor informații incorecte sau incomplete.

Art. 5.2. După finalizarea comenzii se trimite în mod automat o factură proformă către adresa de email introdusă în formular. Factura proformă conține toate informațiile necesare efectuării plății și este disponibilă în Contul Client. Factura proformă nu are valoare fiscală.

Art. 5.3. CLIENTUL/UTILIZATORUL este de acord să achite contravaloarea serviciilor noastre în avans pentru perioada de timp în care acestea sunt furnizate.

Art. 5.4. Toate facturile proforme se vor trimite prin email. CLIENȚII/UTILIZATORII trebuie să achite contravaloarea facturii în avans la începutul fiecărei perioade de plată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii proforme.

Art. 5.5. Tarifele pentru produse și servicii sunt stabilite în baza ofertei generale de prețuri afișate online pe site-ul www.chroot.ro.

PRESTATORUL va oferi CLIENTULUI/UTILIZATORULUI serviciile sale pe baza ofertei generale de prețuri și a calculelor rezultate din utilizarea facilităților suplimentare.

Art. 5.6. Prețurile serviciilor este stabilit în Euro la curs BNR + 2%, nu conțin TVA iar plata se va efectua de către CLIENT/UTILIZATOR în lei, incluzând TVA-ul, conform facturii proforme. CLIENTUL/UTILIZATORUL se obligă să plătească prețul serviciilor furnizate, precum și orice alte taxe necesare accesului la serviciile opționale oferite de UTILIZATOR.

Art. 5.7. Tarifele serviciilor și produselor pot fi modificate prin acordul părților.

PRESTATORUL poate propune CLIENTULUI/UTILIZATORULUI modificarea tarifelor și serviciilor în cazul în care modificările legislative, modificări ale prețurilor și tarifelor PRESTATORULUI sau modificări ale costurilor ar influența tarifele stabilite prin contract și ar justifica o astfel de inițiativă.

Art. 5.8. După efectuarea plății și încasarea banilor se emite Factura Fiscala.

Art. 5.9. Facturile Fiscale sunt trimise exclusiv prin e-mail, în format PDF. Semnarea și ștampilarea Facturilor Fiscale nu sunt obligatorii conform Art. 155 Cod Fiscal, alineatul 6 (http://codfiscal.money.ro/art-155-facturarea/).

Art. 5.10. CHROOT recomandă confirmarea plăților prin trimiterea unei copii a instrumentului de plată ce atestă acest lucru prin e-mail la contact@chroot.ro. CLIENȚII beneficiază de serviciile CHROOT în maxim 12 ore de la confirmarea plății.

Art. 5.11. Data plății va fi considerată data la care sumele achitate de către CLIENT/UTILIZATOR au intrat în contul bancar al PRESTATORULUI.

Art. 5.12. În cazul întârzierii plății cu mai mult de 7 (șapte) zile calendaristice de la data scadenței, PRESTATORUL își rezervă dreptul de a suspenda oricând serviciile către CLIENT/UTILIZATOR, fără nicio altă notificare prealabilă, până când CLIENTUL/UTILIZATORUL își achită toate restanțele de plată.

Art. 5.13. Suspendarea – Ne rezervăm dreptul de a suspenda orice cont după trecerea a 15 zile de la data scadenței de plată a facturii proforme dacă plata nu a fost efectuată. Orice prelungire a termenului de plată este la discreția noastră.

Art. 5.14. Ștergerea Contului – Ne rezervăm dreptul de a șterge definitiv toate datele conturilor de găzduire web după trecerea a 30 zile de la data scadentă a facturii proforme dacă plata nu a fost efectuată. Orice prelungire a acestui termen este la discreția noastră.

6. ÎNREGISTRAREA DOMENIILOR

CHROOT este partener autorizat RoTLD — autoritatea oficială (registru) pentru domeniile .RO.

Art. 6.1. Înregistrarea domeniilor .RO se realizează în maxim 48 ore după confirmarea plății sau primirea contravalorii facturii proforme emise pentru serviciile de înregistrare. Înregistrarea domeniilor .RO se realizează în concordanță cu următorii termeni și condiții:

Art. 6.2. Înregistrarea domeniilor internaționale excetând domeniile care necesită acte suplimentare se face în maxim 15 minute de la confirmarea plății.

Art. 6.3. Domeniile internaționale nu beneficiază de protecție Whois/ID Protect. Datele furnizate pentru înregistrarea domeniilor internaționale apar public la interogarea Whois a domeniului internațional.

Aceste date pot fi ascunse prin opțiunea Protect Whois/ID Protect, care poate fi activată la cerere, printr-un tichet de asistență către Departamentul Suport Clienți la un cost suplimentar.

7. POLITICA DE RETURNARE

Art. 7.1. CLIENȚII au dreptul la rambursul integral pentru serviciile de găzduire web termen de 30 zile de la plasarea comenzii. CLIENȚII sunt rugați să solicite acest lucru prin deschiderea unui tichet de asistență accesând www.chroot.ro/tichet-de-asistenta. Mesajul trebuie să conțină datele de identificare ale clientului, motivele pentru care solicită returnarea banilor, precum și informațiile necesare efectuării acestei operațiuni. Plata garanției de rambursare va fi făcută în termen de 30 de zile de la data primirii cererii de rambursare. Serviciile de găzduire web se limitează strict la produsele destinate găzduirii de website-uri prin achiziția unui pachet de găzduire partajată. Serviciile de servere dedicate, servere virtuale, certificatele SSL cât și oricare alte servicii care beneficiază de nivele de acces de tip ‘root’ sau care generează costuri suplimentare directe sau indirecte Furnizorului, nu se încadrează în politica de returnare.

Art. 7.2. Plata pentru înregistrarea domeniilor nu este rambursabilă. În cazul solicitării de ramburs pentru serviciile de hosting prețul domeniului fără găzduire se scade din suma totală. Această regulă se aplică și pentru CLIENȚII care au primit domeniul gratuit sau o anumită reducere în urma unei oferte promoționale.

Art. 7.3. Garanția de rambursare nu se aplică pentru prelungirea sau reînnoirea serviciilor de web hosting.

Art. 7.4. Garanția de rambursare nu se aplică dacă un cont de găzduire web care a încălcat acești termeni și condiții.

Art. 7.5. Garanția de rambursare nu se aplică serviciilor de servere dedicate, servere virtuale cu sau fără management sau a altor servicii ce beneficiază de acces direct la sistemul de operare.

Art. 7.6. Perioada unitară este luna calendaristică. Nu se acceptă plăți sau retur de bani pentru perioade mai mici decât cea unitară. În cazul în care clientul a beneficiat de o singură zi din perioada unitară (de o lună de zile), se consideră din punct de vedere financiar că a beneficiat de perioada unitară întreagă (respectiv o lună de zile).

Art. 7.7. În cazul în care clientul modifică nameserverele domeniilor găzduite fără să anunțe în prealabil acest lucru, se consideră că a renunțat de bună voie la pachetului de web hosting contractat și își pierde automat dreptul de a beneficia de suport tehnic gratuit și de returnare a banilor.

Art. 7.8. Din suma de restituit vor fi deduse cheltuielile de înapoiere a banilor (comisioane bancare, taxe poștale, etc).

Art. 7.9. Cererea de returnare repetitivă pentru același tip de serviciu nu va fi rambursată.

8. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

Art. 8.1. Nu putem fi considerați responsabili pentru daune cauzate de nedisponibilitatea temporară a serverelor noastre, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Această prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. Clientul este de acord să garanteze și să ne considere nevinovați în legătură cu orice pretenții, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terților, rezultate ca și consecință a utilizării serviciilor cauzatoare de daune clientului nostru.

Art. 8.2. CHROOT oferă suport tehnic limitat tuturor clienților pentru a asigura buna funcționare a serviciilor oferite.

Art. 8.3. CHROOT nu este responsabilă pentru retragerea anumitor scripturi oferite gratuit și nu oferă suport pentru aceste scripturi.

9. CLAUZE FINALE

Art. 9.1. Dacă, pentru orice motiv, nu sunteți satisfăcuți de serviciile pe care vi le oferim vă rugăm să ne contactați și să ne spuneți care este problema pentru a o rezolva. În cazul în care nu vă putem rezolva problema și doriți să întrerupeți contractul ne puteți informa de acest lucru și veți primi apoi banii pentru serviciile de web hosting plătite în avans. Plata pentru înregistrarea de domenii sau alte servicii conexe nu se returnează.

Art. 9.2. Vom aloca toate resursele necesare în investigări asupra actelor de violare a securității sistemelor sau a rețelei, și vom coopera cu autoritățile în cazul unor infracțiuni. CLIENȚII care încalcă prezentele prevederi pot răspunde penal sau civil.

Art. 9.3. Pentru clienți cu mai multe conturi sau reselleri, ne rezervăm dreptul de a suspenda toate conturile în cazul în care proprietarul contului principal încalcă prezentele prevederi într-o măsura considerată de noi a fi foarte gravă.

Art. 9.4. Orice CLIENT/UTILIZATOR despre care PRESTATORUL hotărăște că a încălcat vreo prevedere a acestei Politici de Utilizare Acceptabile va primi un avertisment scris și va fi supus, după cum PRESTATORUL va socoti de cuviință, unei suspendări temporare a serviciilor furnizate ce acceptă în scris să se abțină de la orice alte încălcări viitoare ale acestor prevederi. UTILIZATORII în legătură cu care PRESTATORUL stabilește că au comis o a doua încălcare a oricărei prevederi din prezenta Politică de Utilizare Acceptabilă vor fi supuși unei suspendări sau întreruperi imediate a serviciilor furnizate.

Art. 9.5. Suntem unicii în măsură să judece ce anume reprezintă o încălcare a termenilor și condițiilor de mai sus. Neconformarea cu termenii și condițiile de mai sus constituie motiv pentru suspendarea sau dezactivarea contului.

10. PROMOȚII

Art. 10.1. Toate promoțiile vor fi anunțate pe site la rubrica promoții.

Art. 10.2. Promoțiile sunt valabile doar în perioada anunțată pe site.

Art. 10.3. Codurile promoționale, reducerile promoționale, discounturile de fidelitate anulează orice alte reduceri există pe serviciul achiziționat.

Termenii și condițiile de utilizare se completează cu contractul încheiat de părți.

Actualizat la data de 09.05.2018 și modificat la data de 23.05.2018, adaugare Art. 1.4.